Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden); Motie; Motie van het lid Dekker-Abdulaziz c.s. over een voorhangprocedure voor de AMvB die de nieuwe (spoed)samenwerkingsverbanden aanwijst