Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over Commissiemededeling 30 jaar interne markt