Staat van de Europese Unie 2023; Motie van het lid Prast c.s. over het welzijn van werkende dieren