Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid); Brief van de minister van OCW over beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs en voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid