Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs