Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het AIV-advies over de geopolitieke rol van Turkije (Kamerstuk36200-V-79)