Agenda van de vergadering van 8 en 9 mei 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2022 Œ 2023 AGENDA Opgesteld 4 mei 2023 Maandag 8 mei 2023 Aanvang: 19.15 Dinsdag 9 mei 2023 Aanvang: 13.30 uur Herdenking van mevrouw M.F. Jaarsma A.OPENBARE BEHANDELING 1.Behandeling CLVI, B Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer 2.Hamerstukken 35 261 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) 36 164 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het…