Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg); Gewijzigde motie van het lid Gerkens c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen