Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde; Amendement van het lid Schalk over wijziging van de Huishoudelijke Commissie in het College van Voorzitter en Ondervoorzitters