Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Amendement; Amendement van het lid Ouwehand over de doelen voor dierenwelzijn en volksgezondheid