Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het niet verder beoordelen van maatregelen dan de doelen van artikel 2