Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van de leden Wuite en Van der Graaf over een investeringsverplichting van 5%