Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van het lid Dijk over kostendekkende tarieven in de verpleeghuiszorg hanteren