Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023; Motie; Motie van het lid Futselaar over het vergoeden van alle relevante medische kosten van erkende chroom-6-slachtoffers die hoger zijn dan de forfaitaire vergoeding