Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen; Motie; Motie van het lid Van Haga over een individuele financiële regeling voor de weduwen van ambtenaren en KNIL-militairen die ten onrechte geen salaris uitbetaald hebben gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog