Kwaliteit van zorg; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over inzicht in de gevolgen van het macrokader en het Wlz-budget per cliënt (t.v.v. 31765-781)