Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen op de kortst mogelijke termijn openstellen (t.v.v. 36277-46)