Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan; Motie van het lid Nicolaï c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen