Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Motie; Motie van het lid Hagen over in overleg met de producenten van de UPV Textiel komen tot doelstellingen op het gebied van afvalpreventie, onderwijs en innovatie