Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Motie; Motie van de leden Thijssen en Hagen