Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg