Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over alle gemeenten in staat stellen om Fix It-achtige brigades op te richten