Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 6 over het opnemen van ijkpunten voor doelmatige besteding van middelen