Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bromet en Thijssen ter vervanging van nr. 36 over een verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving