Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 42 over een verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving