Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers