Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag); Amendement; Amendement van het lid Beckerman over het verder verlagen van de leeftijdsgrens voor huurtoeslag naar 18 jaar