Staat van de Europese Unie 2023; Motie; Motie van het lid Futselaar over afzien van de gekozen weg en het unanimiteitsbeginsel bepleiten binnen het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid