Verkiezing van een Voorzitter; Brief kandidaatstelling van het lid Vos