Agenda van de vergadering van 27 juni 2023

Vergaderjaar 2022-2023 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 27 juni 2023 Opgesteld 23 juni 2023 A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.15 UUR 1. Behandeling 36 169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) Beëdiging en installatie van de heer C. van de Sanden (onder voorbehoud) 2. Hamerstukken 36 085 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni …