Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022; Motie; Motie van het lid Van Strien c.s. over een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro opzetten waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer