Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Motie van het lid Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aarde