Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor armoedebestrijding