Integrale visie op de woningmarkt; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Peter de Groot over bezien hoe gemeentelijke monumenten ook in het WWS kunnen worden gewaardeerd (t.v.v. 32847-1062)