Europese Raad; Motie; Motie van de leden Sjoerdsma en Piri over in Europees verband pleiten voor een pakket van politieke, militaire en economische (sanctie)maatregelen om China duidelijk te maken dat de kosten van agressie richting Taiwan groter zullen zijn dan de voordelen