Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk (Kamerstuk 22112-3699)