Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023