Infectieziektenbestrijding; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport 'Aanpak Coronacrisis' (Kamerstuk 25295-2057)