Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over de herziening van het kader voor crisisbeheer en depositoverzekering als bijdrage tot de voltooiing van de bankenunie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering