Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning van beslissingen en de aanvaarding van authentieke akten inzake afstamming en betreffende de invoering van een Europese akte van afstamming; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming