Voorstel van wet van het lid Marijnissen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel