Agenda van de vergadering van 12 september 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2022-2023 AGENDA Opgesteld 8 september 2023 Dinsdag 12 september 2023 Aanvang: 13.30 A. OPENBARE BEHANDELING 1. Behandeling 35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)…