Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Praag Tsjechische Republiek, 24 en 25 april 2023