Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Mededeling over een leidraad voor een hervorming van het EU-kader voor economische governance; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over parlementair behandelvoorbehoud bij EU-voorstellen inzake economische governance