Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2021 – 2027; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP)