Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over nadere vragen inzake stand van zaken hersteloperatie en de motie-Prast c.s.