Eerstelijnszorg; Motie; Motie van het lid Dijk over zolang het onderzoek naar private equity in de zorg loopt geen overnames van huisartsenpraktijken door private-equitypartijen meer toestaan