Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Beckerman over onderzoeken welke groep jongeren onder de 21 toch betrokken kan worden bij de regeling voor energietoeslag