Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen); Brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de beleidsreactie naar aanleiding van de resolutie over huwelijkse gevangenschap