Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van BUZA inzake de Geannoteerde Agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023